Smarte syklister følger sykkelreglene

Statens vegvesen har oversikt over hvilke regler som gjelder syklister. Der finner du også  et illustrert hefte med informasjon om trafikkregler for syklister utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Syklistenes Landsforening.

24.5.13: Samferdselsdepartementet har gjort noen presiseringer i regelverket for vikeplikt.

Se også Syklistenes temaside om Lov og rett på veien.

Se også Del veien-kampanjen, Statens vegvesens kampanje for å øke forståelsen mellom syklister og bilister i trafikken.