Sykkelvennlig Arbeidsplass SYKKELBLOGGEN Facebook

Meld på din arbeidsplass! - Det er 0 dager igjen

Få utmerkelser, mange gode sykkeltips og delta i Miljøpakkens kåring av Trondheims mest sykkelvennlige arbeidsplass!

Motta nyhetsbrev

 

Regler og spørsmål

For å oppmuntre arbeidsplasser til å gjøre det lett å velge sykkelen til jobb, har Miljøpakken lansert utmerkelsen «Sykkelvennlig arbeidsplass». Alle arbeidsplasser i Trondheim kan delta. Det er gratis å delta. Vi har laget kriterier på tre nivåer, fra én til tre stjerner, der arbeidsplassene får stjerner etter hvilke kriterier de fyller. I 2016 var premieringen delt i to klasser: privat og offentlig virksomhet. Virksomhetene som ble kåret til «Trondheims mest sykkelvennlige arbeidsplasser» var Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Multiconsult.

Alle arbeidsplasser i Trondheim kan delta. Arbeidsplasser kan være både private bedrifter, organisasjoner eller offentlige virksomheter. Noen bedrifter og organisasjoner er store og spredt på forskjellige lokasjoner. Hver enkelt lokasjon kan være med som deltaker, altså kan en bedrift eller organisasjon ha flere deltakere.

Dere avgjør selv hvordan dere vil legge opp arbeidet og hvor mye tid og ressurser dere kan sette av for å oppfylle kriteriene. Her er et forslag til ei kom-i-gang-liste som passer for de fleste arbeidsplasser:

1. Begynn med å opprette en konto her på nettsida for å delta. Ved registrering, vær oppmerksom på at firmanavnet dere velger, blir synlig på nettsidene. Legg inn logoen deres for å bli synlig sammen med de andre arbeidsplassene som deltar.
2. Pek ut en ansvarlig person eller gruppe på arbeidsplassen.
3. En god start kan være å kontakte Miljøpakkens reiserådgivere. De kommer gjerne på besøk for å hjelpe dere i gang. De kan blant gjennomføre en enkel nettbasert reisevaneundersøkelse, samt komme med tips og råd til hvordan arbeidsplassen kan bli sykkelvennlig.
4. Gå gjennom kriteriene for de ulike nivåene, og bestem hvilket nivå dere velger å sikte dere inn på. Eksempelvis kan dere velge å gå for nivå 1 og legge ambisjonsnivået etter det, eller dere kan rette dere inn mot nivå 1 og siden gå videre til nivå 2 og 3 om dere kjenner at tida og ressursene strekker til.
5. Planlegg hvordan dere vil legge opp arbeidet med kriteriene for å være klare til 1. oktober 2017. Noen tiltak kan være enkle, mens andre kan ta lengre tid å gjennomføre.

 

Høsten 2016 ble det laget en rapport over årets mest sykkelvennlige arbeidsplasser. Her er det mange gode råd å plukke opp.

To ønsker går igjen når vi spør jobbsyklistene om hva slags tilrettelegging de ønsker på arbeidsplassen. Det ene er trygg sykkelparkering, gjerne innendørs og med adgangskontroll. Den andre gjengangeren er ønsket om en mulighet for dusjing og klesskift. Garderober med dusjer, gjerne med egne, låsbare skap står høyt i kurs.

Det finnes tre nivåer med ulike kriterier, fra én til tre stjerner. Hvor mange stjerner dere får avhenger av hvor mange kriterier arbeidsplassen oppfyller høsten 2017. Kriteriene finnes i sjekklista.

Nivået dere satser på avhenger mye av hvor mye tid og ressurser dere kan sette inn, samt hvordan forholdene for syklister er på arbeidsplassen per i dag. Noen arbeidsplasser oppfyller kanskje mange kriterier allerede, mens andre starter med blanke ark. Vi anbefaler at dere går gjennom kriteriene og gjør en vurdering av hva som er mulig for deres arbeidsplass. Det går også fint å begynne med å sikte seg inn på nivå 1, og så gå videre til neste nivå om tida strekker til.

Hvor mye tid dere vil sette av er opp til hver enkelt arbeidsplass, og avhenger av hvilket nivå dere sikter dere inn på og hvor sykkelvennlige dere er i utgangspunktet.

Det er gratis å delta i «Sykkelvennlig arbeidsplass». Eventuelle kostnader for å oppfylle de ulike kriteriene må deltakerne stå for selv.

Alle som oppfyller kriteriene på det nivået man har valgt, får utmerkelsen «Sykkelvennlig arbeidsplass», samt retten til å benytte et merke på sine nettsider og annen markedsføring. En jury kårer to vinnere blant arbeidsplassene som har oppnådd tre stjerner. Vinnerne blir hedret i en annonse i Adresseavisen.

Miljøpakkens reiserådgivere kommer gjerne på besøk for å komme med tips og råd til hvordan arbeidsplassen kan bli sykkelvennlig. Ta kontakt på reiseradgiver@trondheim.kommune.no for å få tilsendt arbeidsplassens unike lenke til undersøkelsen. Vi sender også jevnlig ut nyhetsbrev med tips til hva dere kan gjøre.

Vi har laget en enkel nettbasert reisevaneundersøkelse. Ta kontakt med Miljøpakkens reiserådgivere for å få tilsendt arbeidsplassens unike lenke til undersøkelsen.

Arbeidsplassene rapporterer de kriteriene de har oppfylt i sjekklista på sin konto. Miljøpakken forbeholder seg retten til å foreta stikkprøver på arbeidsplassene som har fått utmerkelsen for å sikre at kriteriene er oppfylt.

Det er ingen tidsfrist for å melde seg på. Det viktige er om dere oppfyller kriteriene innen 1. oktober 2017.

Ja, det kan dere. 2014 var det første året vi prøvde ut «Sykkelvennlig arbeidsplass». Vi er nå i gang med fjerde sesong. Virksomheter kan fortsette arbeidet mot neste nivå neste år. Nye deltakere er selvsagt velkomne til å bli med.

«Sykkelvennlig arbeidsplass» retter seg mot arbeidsplasser, ikke ansatte. Om din arbeidsplass ikke deltar per i dag, ta gjerne opp spørsmålet med den ansvarlige på din arbeidsplass. Her er et forslag til en tekst du kan sende til rette vedkommende på e-post:

Her er et bra tiltak jeg syns vår arbeidsplass skal være med på. Det dreier seg om sykling og heter Sykkelvennlig arbeidsplass. Prosjektet, som Miljøpakken står bak, har mange fordeler. Blant annet er det bra for de ansatte, vi kan få positiv omtale og kanskje bli kåret til Trondheims mest sykkelvennlige arbeidsplass. Det er gratis å delta og vi kan få hjelp av Miljøpakkens reiserådgivere til å komme i gang. Les mer om sykkelvennlig arbeidsplass her: http://sykkelbyentrondheim.no/sykkelvennlig/, og ikke glem å melde oss på!

Ingen grunn til panikk! Du kan få nytt passord på mail ›

Kom i gang

Meld på din arbeidsplass og kom i gang - deltagelse er gratis!

Ny bruker Logg inn

Deltagere
Aditro
Andungen Barnehage Trondheim SA
Statkraft
Kongsberg Maritime Trondheim
SINTEF
Petrell AS
Eirik Backer ENK
Eleonora
Eleonora87
Vipservice AS
flarot
flash
Tiller helse og velferdssenter
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
goyen
GuroMBS
Sticos AS
Helmer Berre
Enhet for service og internkontroll
hranes
IDI/NTNU
EVRY
SpareBank 1 SMN
Tide Buss AS
Trondheim kommune, Vikåsen barnebolig
Kari Skarholt
NTNU
Økonomitjenesten, Trondheim kommune
KKGG
Kristin
KR
3T-Leangen AS
Trondheim kommune, Byåsen boa
Jernbaneverket
Sandvik Teeness
marit.aronsson
Matiq AS
Energisk AS
Strinda videregående skole
Testfirma 1
NTNU
Nordic Light Media AS
oroulet
Mantena Marienborg
Lade Behandlingssenter
Pirbadet
Annas Naturterapi
Securitas AS
Fugro Oceanor
sverrar
sykkel
TinaSH
AS Vinmonopolet Valentinlyst
Relacom AS
MARINTEK
vw@digitalimpuls.no