På miljopakken.no finner du oversikt over gjennomførte og planlagte sykkelprosjekt.

Miljøpakken bygger anlegg for ca. 1,5 milliarder kroner fram til 2025. Hovedgrepet er et godt, sammenhengende nett for sykling på til sammen ca. 180 kilometer.

Her er noen eksempler på større anlegg som allerede er bygd:

  • Dalenbrua mellom Strindheim og Lade.
  • Gang- og sykkelbru over E6 ved Tiller.
  • Sykkelveg med fortau i Søndre Ilevollen.
  • Sykkelbru i Strindveien ved Lerkendal.
  • Sykkelveg med fortau på Tempe (strekninger på Heimdalsruta).

 Eksempler på store prosjekt som kommer:

  • Sykkelbru over Bjørndalen.
  • Gang- og sykkelveg fra Heimdal til Klett (byggestart høsten 2013).
  • Gang- og sykkelbru over Skanseløpet (ikke finansiert av Miljøpakken, byggestart 2013).