Flere og bedre sykkelparkeringsplasser

Miljøpakken har et mål om å øke antallet sykkelparkeringsplasser i Midtbyen til 1 300 i 2025.

Enhver sykkeltur ender med en parkert sykkel. Det er et direkte forhold mellom mengden av sykkeltrafikk og antall parkerte sykler. Gode sykkelparkeringsanlegg vil gi en bedre og penere by og bidra til å få flere til å sykle. Et mål i Miljøpakken er å etablere flere offentlige sykkelparkeringsplasser på viktige målpunkt i og rundt sentrum. Standarden på sykkelstativ og på selve anlegget vil være avgjørende for bruken. Egne sykkelstativ bør etableres over alt hvor sykler parkeres.

Konkrete tiltak:

  • Gode sykkelstativ vil sikre at parkerte sykler står ordentlig
  • Godt utformede sykkelstativer sender et signal om at sykling er en ønsket aktivitet
  • Overdekkede sykkelstativer øker kvaliteten og holder sykkelen tørr
  • Tyverisikrede eller overvåkede sykkelstativer reduserer risikoen for tyveri
  • Minimumskrav til sykkelparkering ved servicefunksjoner og offentlige institusjoner
  • Fastmonterte sykkelpumper og informasjon om sykkelnettet, bysykkelordningen etc. ved viktige parkeringsanlegg
  • Plasser for cargosykler og sykkelhengere
  • Utarbeide veileder for sykkelparkering, med eksempelsamling, til bruk for både offentlig og privat utbygging
  • Følge opp at private bygger p-anlegg for sykkel etter gjeldende normer