Skoler, barnehager, lag, foreninger og andre organisasjoner har mulighet til å søke.

Det er to anledninger til å søke hvert år, en på våren og en på høsten. Søknadsfrist for høsten 2015 er 30. september.

Søknaden blir vurdert etter hvilken grad tiltaket oppfyller disse målene:

  • Reduserer andelen som reiser med privatbil og får flere til å velge alternative miljøvennlige transportmåter
  • Reduserer CO2-utslipp og trafikkstøv
  • Reduserer faren for trafikkulykker

Du vil få informasjon om retningslinjene etter hvert som du fyller ut skjemaet til søknaden.

Gå til skjemaet.