Du kan melde inn feil på sykkelvegnettet til Trondheim bydrift via kommunens nettsider.

trondheim.kommune.no/meldinnfeil/