Så mye sykler vi

Folk i Trondheim gjennomfører ca. 40 000 sykkelturer per dag i gjennomsnitt.
Sykkelandelen utgjør 8 prosent av alle reiser.
Bare Kristiansand med 9 prosent har høyere sykkelandel av større, norske byer.
Oslo og Stavanger har 5 prosent og Bergen 3 prosent sykkelandel.
Tallene er hentet fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2009)

Sjekk live oppdatering av hvor mange som sykler over Verftsbrua på Solsiden.

Sommer

Sykkelandel samlet: 10-12 prosent.
Sykkelandel til og fra jobb/skole: 25 prosent.

Vinter

Sykkelandel samlet: Litt under 3 prosent.
Sykkelandel til og fra jobb/skole: 9 prosent.

Lengde

Sykkelturene i Trondheim er i gjennomsnitt 3,4 kilometer lange. Det tilsvarer totalt 136 000 kilometer på sykkel på en vanlig dag. 80 prosent av turene er kortere enn fire kilometer.

Potensial for mer sykling

Ca. 20 prosent av alle som kjører bil eller tar buss til og fra jobb sier at sykkel er mest aktuelle alternativ.
Denne siste undersøkelsen er fra 2012/13.