I Trondheim er det bysykler fordelt på stativer sentralt plassert i og i nærheten av sentrum.

Bysykkelordningen har egne nettsider med utfyllende informasjon, blant annet med kart med sanntidsoppdatering om tilgang på ledige sykler, og hvordan du går fram for å låne syklene. Les mer på bysykler.no/trondheim

Ordningen med bysykler i Trondheim er et samarbeid mellom Trondheim kommune og Clear Channel Adshel. Clear Channel står for driften av ordningen.