Miljøpakkens nettkonkurranse Sykkelvennlig arbeidsplass stimulerer arbeidsplasser i Trondheim til å legge til rette for at ansatte kan sykle til jobben. Målet med er å få flere til å sykle til jobb og å bygge sykkelkompetanse på arbeidsplassene.

I år er premieringa delt i to klasser: Privat og offentlig virksomhet.

I tøff konkurranse med flere gode bedrifter har en jury med representanter fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Syklistenes Landsforening og Miljøpakken kåret Multiconsult og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til Trondheims mest sykkelvennlige arbeidsplasser i 2016.

 

Omtale Multiconsult

Multiconsult ligger på Sluppen og ser fremover i et område der parkeringsplasser skal bort til fordel for bygninger og mennesker. Tilrettelegging for sykling ligger naturlig i planleggingen, noe både attraktive innendørs sykkelparkeringsplasser og gode garderobeforhold viser. Virksomheten har et høyt aktivitetsnivå som genererer oppmerksomhet også rundt sykling. Multiconsult er et flott forbilde for private virksomheter som vil tilrettelegge for sykling i egen virksomhet.

 

Omtale Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Som offentlig virksomhet midt i sentrum har Fylkesmannen ikke bare full score på nivå 3 i konkurransen, virksomheten har også egne interne sykkelkonkurranser og sykling som aktivitet fremmes i alle sammenhenger. De tilbyr heller ingen av de ansatte parkeringsplass. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fremstår som et fyrtårn for andre offentlige virksomheter som ønsker å tilrettelegge for sykling til og fra jobb.

 

Konkurranseregler

Det er laget kriterier på tre nivåer, fra én til tre stjerner, der arbeidsplassene får stjerner etter hvilke kriterier de fyller – altså hvor sykkelvennlige de er. Alle arbeidsplasser som fyller kriteriene på ett av nivåene, kan nå kalle seg «sykkelvennlig arbeidsplass», samt at de får en flott statuett og retten til å bruke et digitalt merke de kan anvende i markedsføring. Bedriftene rapporterer sjøl hvilke kriterier de oppfyller.

 

 

Gå til nettside for Sykkelvennlig arbeidsplass.