En del arbeidstakere har behov for å kjøre bil i løpet av arbeidsdagen. Mange av disse kjører derfor sin egen bil til og fra jobb, sjøl om de kunne gått, syklet eller reist kollektivt. Kanskje kan din bedrift løse de ansatte transportbehov med utleiebiler eller egne biler?

Her er to eksempler på hvordan Siemens og Svanholm i Trondheim har organisert det:

Leier biler

I de største byene i Norge har Siemens inngått avtale med Hertz om utplassering av leiebiler på arbeidsplassene. I Trondheim er både elbil og hybridbil tilgjengelig for de ansatte.

– De ansatte bestiller på forhånd i Outlook på lik linje med booking av møterom. Flere ansatte sykler på jobben og bruker leiebil når de skal på møter i byen eller lignende. Vi opplever en betydelig innsparing i forhold til om disse turene skulle vært gjort med taxi, og samtidig håper vi at stadig flere velger sykkel eller kollektivt til jobb, når muligheten for tilgang til bil på jobben eksisterer, sier HR manager Eva Østerås hos Siemens i Trondheim.

Siemens i Trondheim har for øvrig også egne sykler, både elsykler og ordinære sykler, som de ansatte kan bruke i tjenesten på kortere reiser.

Egen bil til både tjeneste og privat bruk

Svanholm begravelsesbyrå har 15 ansatte og holder til på Moholt. De har én elbil på deling, som de ansatte bruker både til tjenesteoppdrag og til privat ærend. De har en felles digital kalender hvor de ansatte skriver på når de skal bruke bilen. Prinsippet førstemann til mølla gjelder.

– Erfaringen er at det blir en unnskyldning mindre for de ansatte å kjøre til jobben. Bilen er populær og går over 20.000 km i året, sikkert bortimot halvparten er i privat bruk, sier daglig leder Lars Erik Svanholm.

Sykkelvennlig arbeidsplass

For å oppmuntre arbeidsplasser til å gjøre det lett å velge sykkelen til jobb, har Miljøpakken lansert utmerkelsen «Sykkelvennlig arbeidsplass». Alle arbeidsplasser i Trondheim kan delta. Det er gratis å delta. I november 2014 kåret vi Siemens til «Trondheims mest sykkelvennlige arbeidsplass». Til høsten kårer vi Trondheim mest sykkelvennlige arbeidsplass 2015.

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.