Sykkelvennlig arbeidsplass

Nå drar vi i gang sesong to. I fjor var 56 bedrifter med. I år vil vi gjerne ha med oss enda flere.

Lær av de beste

15. april inviterer Miljøpakken til frokostseminar om hvordan bli en sykkelvennlig arbeidsplass. Fjorårets vinner, Siemens, kommer og deler av sine erfaringer. Gå til program og påmelding.

Rapport til inspirasjon

Bedriftene Siemens, Skatteetaten, Proserv og Svanholm var de beste i klassen i fjor. Miljøpakken har laget en rapport om hvilke sykkeltiltak disse fire bedriftene har gjort, til inspirasjon for andre arbeidsplasser.

Ønske om tettere oppfølging

I en spørreundersøkelse i fjor høst svarte mange av de deltakende bedriftene at de ønsker tettere oppfølging underveis og flere konkrete tips om hva de kan gjøre. Disse ønskene skal vi forsøke å etterkomme, også til nykommerne.

Reisevaneundersøkelse

Det kan være nyttig å kartlegge de ansattes reisevaner. Miljøpakken tilbyr hjelp til en enkel nettbasert reisevaneundersøkelse. Ta kontakt for å få tilsendt arbeidsplassens unike lenke til undersøkelsen.

Gå til nettsiden Sykkelvennlig arbeidsplass.