En del av Trondheims syklister bruker ikke sykkelfeltene riktig. I dette innlegget forsøker vi oss med en enkel forklaring på hvordan de skal brukes. Vi forklarer også hva en sykkelboks er, og hvordan den kan brukes.

Vis bildet i større versjon (pdf).

Illustrasjonen viser et utsnitt av Kjøpmannsgata i krysset ved Olav Tryggvasons gate. Reglene nedenfor gjelder alle sykkelfelt i byen, inkludert Elgeseterbrua, der vi observerer mange syklister i sykkelfeltene som sykler mot kjøreretningen.

Hva er et sykkelfelt?

Et sykkelfelt er et eget kjørefelt for sykkeltrafikk i kjørebanen. Det er adskilt fra kjørebanen med en hvit stiplet linje. Syklister kan bare bruke sykkelfelt på høyre side av vegen. Det er altså ikke lov å sykle i begge retninger i et sykkelfelt. Det er ikke lov for biler eller MC å stoppe eller kjøre i sykkelfeltet.

Hva er en sykkelboks?

Sykkelboks er et oppmerket venteområde reservert for syklister inn mot vegkryss, i hele kjørefeltets bredde foran bilenes stoppelinje. Innenfor boksen kan syklistene vente på grønt lys uten å komme i konflikt med bilene bak. Boksen gjør syklisten mer synlig og øker framkommeligheten, spesielt i venstresving.

Morsom og informativ sykkelfelt-film

Vi låner også denne filmen fra våre sykkelvenner i Kongsberg, som har laget en informasjonsfilm om temaet med humoristisk vri: